HTH:s tävlingsregler

  • Tävlingen innebär inget köptvång.
  • Priset är ett presentkort hos HTH på 600 SEK och kan användas i en av HTH:s svenska/norska butiker vid köp av HTH-tillverkade varor.
  • Priset kan inte bytas mot kontanter.
  • Vinnaren dras bland alla anmälda den första dagen i varje månad – med start den 1 september 2016.
  • Vinnaren presenteras på www.hth.se och får besked direkt via e-post.
  • Medarbetare i HTH Køkkener A/S och tillhörande företag i Nobia-koncernen kan inte delta i tävlingen.

Tillbaka till tävlingen