Hållbar företagskultur

Hållbar företagskultur

Våra medarbetare är den viktigaste delen av vår verksamhet. Det är avgörande att de är engagerade och tycker om sitt jobb så att vi tillsammans kan förverkliga våra mål och visioner.


Vår kultur bygger på engagemang och utveckling

Vår kultur bygger på kärnvärdena: att engagera, leverera och inspirera. Det innebär att vi respekterar och litar på varandra, och att vi strävar efter att göra hållbara val i allt vi gör. Vi vill skapa en kultur som kännetecknas av en hög grad av förtroende och öppenhet där vi får göra misstag och lära oss av dem. Det är avgörande för vår framgång att vi tar ansvar och håller det vi lovar — till våra kunder, våra partners och varandra.


Alla förtjänar en trygg och säker arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet. Därför har vi ett mål om noll olyckor och skador, och vi inför ständigt nya förebyggande åtgärder för att minimera riskerna. Varje produktionsenhet har lokala förvaltningssystem som omfattar alla anställda samt detaljerade hälso- och säkerhetsrutiner. Alla våra förvaltningssystem i arbetsplatsmiljön uppfyller ISO 45001, som är den internationella standarden.

Vi investerar i kompetent ledning

God ledning motiverar och engagerar våra medarbetare att arbeta mot en ambitiös uppsättning gemensamma visioner och mål. Därför ger vi våra ledare möjlighet att vidareutveckla sig genom Excellent Leadership-programmet. På så sätt ser vi till att de får de bästa metoderna och verktygen att använda i sitt dagliga ledningsarbete.


Uppförandekod för anställda

Vi förväntar oss att våra anställda upprätthåller en hög etisk standard och följer principerna i HTH:s uppförandekod. Vi fokuserar också på balans mellan arbete och fritid och respekterar individen, strävar efter mångfald och likabehandling och har som mål att öka andelen kvinnor på ledande befattningar.


Arbetshälsa, miljö och kvalitet

På HTH har vi fastställt riktlinjer för hälsa, miljö och kvalitet på arbetsplatsen. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa kvaliteten på våra processer, produkter och tjänster samt kontinuerligt förbättra och dokumentera detta arbete.

Du kan läsa HTH:s fullständiga företagspolicy här

Våra åtgärdsområden

HTH arbetar med hållbarhet inom fem åtgärdsområden, som vart och ett rymmer ett antal av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Skov

Hållbarhet

Bæredygtighed

Klimatinitiativ som håller

Bæredygtighed

Miljömedvetna och cirkulära material

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarsfull upphandling

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH