Klimatinitiativ som håller

Klimatinitiativ som håller

Alla våra initiativ på HTH har godkänts av Science-Based Targets-initiativet (SBTi), en av de mest erkända märkningarna inom klimatarbetet. För oss är det viktigt att vår insats stöds av vetenskapen, så att vi ser till att den får effekt.

Bæredygtighed
Bæredygtighed Bæredygtighed

HTH skapar redan konkreta klimatresultat

Vi lanserar kontinuerligt klimatinitiativ, och de har redan gett resultat. Sedan 2016 har vi bland annat minskat våra koldioxidutsläpp från el, värme och transporter med mer än 50 procent.

En stor del av denna utveckling kan hänföras till omställningen till förnybar el, där vi nu använder 100 % förnybar el i vår produktion och i våra butiker. Dessutom kommer hela 74 % av vår totala värmeförbrukning i produktion och butiker från förnybara källor.

Vi arbetar efter konkreta klimatmål som är baserade på vetenskap

Vi har ett mål om att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 72 % fram till 2026, med 2016 som basår. Detta mål är i linje med ambitionerna i Parisavtalet och har godkänts av SBTI. Målet omfattar våra koldioxidutsläpp från el, egen och inköpt värme samt våra transporter. För att säkerställa att vi uppfyller våra klimatmål mäter och övervakar vi energieffektiviteten och koldioxidintensiteten kvartalsvis i vårt ledningssystem.

50%

minskning av koldioxidutsläppen sedan 2016

100%

förnybar el i produktionen

74%

av värmeförbrukningen från förnybara energikällor

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer

Träet i våra köksskåp lämnar ett relativt litet klimatavtryck, trots att vi hanterar det i stora mängder. Det är våra vitvaror som lämnar störst klimatavtryck, både i samband med produktion och användning i köket. Därför har vi satt upp två strategiska mål för vitvaror som ska minska klimatpåverkan i värdekedjan hos våra leverantörer och kunder. Dessa mål omfattar koldioxidutsläpp från tillverkning och användning av vitvaror och förutsätter att tillverkarna själva sätter upp klimatmål i enlighet med STBi:s riktlinjer.

Våra åtgärdsområden

HTH arbetar med hållbarhet inom fem åtgärdsområden, som vart och ett rymmer ett antal av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Skov

Hållbarhet

Bæredygtighed

Miljömedvetna och cirkulära material

Bæredygtighed

Hållbar företagskultur

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarsfull upphandling

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH