Miljömedvetna och cirkulära material

Miljömedvetna och cirkulära material

Vi väljer ut våra material utifrån strikta miljökrav och arbetar med cirkulära lösningar och bevarande av naturresurser. Dessutom tittar vi ständigt på hur vi kan optimera vår användning av material för att få ut mesta möjliga av våra resurser till gagn för både miljön och klimatet.


Ett hållbart kök som enkelt kan förnyas

Hos HTH har vi alltid fokuserat på att skapa långsiktiga kök, och livslängden är en av de faktorer som har stor inverkan på klimatavtrycket. Samtidigt är det naturligt att ens smak förändras över tid, och därför har vi gjort det enkelt att ge nytt liv åt våra kök. Det kan göras genom byten av exempelvis dörrar eller bänkskiva.


Återvinning är helt naturligt för oss

Vi försöker ständigt hitta nya sätt att öka andelen återvunnet material. Vi återvinner bland annat träavfall från sågverk och skogsbruk samt från uttjänta möbler och träprodukter. Det innebär att majoriteten av de trädelar vi använder består av i genomsnitt ca 30 % återvunnet trä. Samtidigt designar vi våra kök så att de är enkla att återbruka och återvinna.

Allt vårt trä kommer från hållbart skogsbruk

Våra produkter består huvudsakligen av trä som är ett hållbart, återvinningsbart och motståndskraftigt material. Allt vårt trä kommer från hållbara källor, varav 97 % av källorna är certifierade. Vi arbetar för att öka denna andel ytterligare, så att 100 % av vårt trä är certifierat med t.ex. FSC.


Vi minimerar förpackningar och avfall

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial som fossila plaster. Dessutom arbetar vi för att minska mängden avfall från vår produktion och göra våra flöden mer cirkulära. Det här innebär att cirka 63 procent av vårt avfall och 73 % av annat avfall redan i dag kan användas till nya produkter.


Hela vår produktion blir miljöcertifierad

Vi arbetar systematiskt i alla våra produktioner för att minska vår miljöpåverkan. Därför är de antingen redan miljöcertifierade enligt ISO 14001-standarden, eller så håller de på att bli det. Det är den mest erkända standarden inom miljöförvaltning. Samtidigt har vi även investerat i ny, Svanenmärkt utrustning. Den nya utrustningen gör det möjligt för oss att möta efterfrågan på mörkare färger, samtidigt som vi uppfyller de stränga miljö- och kvalitetskrav vi ställer för våra kök.

Våra åtgärdsområden

HTH arbetar med hållbarhet inom fem åtgärdsområden, som vart och ett rymmer ett antal av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Skov

Hållbarhet

Bæredygtighed

Klimatinitiativ som håller

Bæredygtighed

Hållbar företagskultur

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarsfull upphandling

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH