Svanenmärkning

Svanenmärkning

HTH ger dig idealiska förutsättningar för att få ditt byggprojekt Svanenmärkt. Vi har ett brett utbud av lämpliga produkter och lång yrkeserfarenhet av att uppfylla Svanenmärkets kriterier. Bland annat är våra skåpstommar Svanenmärkta och utvalda fronter är tillverkade av material som är godkända för Svanenmärkta byggen. Alla lämpliga produkter finns inte med i Svanenmärkets egen databas. Därför bör du alltid kontakta oss och få mer information om specifika produkter.

Produktion
Skov Svanenmärket

Vi fokuserar på hela produktens livscykel

Svanen ställer krav som täcker hela produktens livscykel. Vi hjälper dig att leva upp till många olika områden, så att du har lättare att få en Svanenmärkning på ditt projekt. Vi hjälper dig bland annat att uppfylla kraven för:

  • • Energieffektiva vitvaror
  • • Vägledning om underhåll och användning
  • • Godkända produkter för montering
  • • Alternativ för källsortering
  • • Återanvändbar förpackning

50%

minskning av koldioxidutsläppen sedan 2016

100%

förnybar el i produktionen

74%

av värmeförbrukningen från förnybara energikällor

HTH ställer om till Svanenmärkt produktion

Vi är ambitiösa när det gäller hållbarhet och därför håller vi just nu på att ställa om hela vår produktion för att uppfylla Svanenmärkets kriterier. Det innebär att alla nya produkter producerade av HTH kommer att vara Svanenmärkta från och med 2025.

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH