HTHs hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för oss. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Dessutom vill vi minimera eventuella negativa effekter från våra produkter och processer på människor och på den här planeten. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt miljöarbete både för våra produkter och vår verksamhet. Så här arbetar vi;

Vi lyssnar på våra intressenter
Vi har en kontinuerlig dialog med våra intressenter, som bland annat är investerare, konsumenter, företagskunder, anställda, partners och det civila samhället. Ett strukturerat och ständigt lyssnande på deras behov, förväntningar och krav hjälper oss att skapa mervärde och utveckla högkvalitativa produkter som möjliggör en hållbar livsstil idag och imorgon. Våra intressenters förväntningar, tillsammans med vår egen analys, ligger till grund för våra hållbarhetsprioriteringar.

Hållbarhet är en central del i vår produktutveckling
Vår största påverkan kommer genom de produkter vi säljer och hur de används. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Hållbarhet är därför en nyckelfråga inom produktinnovation och produktutveckling.

Vi främjar ansvar för människa och miljö i våra inköp
Genom samarbeten strävar vi efter att förbättra leverantörsrelationer, säkerställa högsta kvalitetsstandarder och att skapa en hållbar leverantörskedja. Vi följer upp och granskar våra leverantörers arbete med såväl sociala, ekologiska och etiska frågor i syfte att minska risker bidra till en mer hållbar leverantörskedja.

Vi tänker på hållbarhet i våra materialval
Trä är huvudkomponenterna i våra produkter. Trä är ett bra material ur ett kvalitets- och miljöperspektiv, om det är lagligt producerat och kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Våra skogsleverantörer är främst i Europa, och alla måste följa EU: s timmerförordning och vår koncernövergripande policy för hållbart skogsbruk. Vi strävar också efter att öka andelen trämaterial från miljömässigt och socialt certifierade källor.

Vi eftersträvar att hitta effektiva transportlösningar för våra produkter
Effektiv distribution i hela varuflödet från leverantör till kund är viktigt för att minimera miljöpåverkan från transporter. Studier och analyser av transportflöden utförs i nära samarbete med både transportörer och med hjälp av extern expertis för att hitta optimala och nya lösningar. Lastbil och containerlast är optimerade för att maximera fyllningsvolym och minimera antalet transporter, och vi arbetar med transportleverantörer för att reducera deras miljöpåverkan.

Hälsa, Säkerhet och Miljö i fokus
I vår tillverkning följer vi ett målstyrt leanarbete som bland annat inkluderar ett systematiskt hälso-och säkerhetsarbete för att förebygga arbetsplatsolyckor, minska energiförbrukning och råvaruanvändning samt minska utsläpp och avfall. Vi arbetar aktivt för att skapa en kultur där alla arbetar mot målet att göra vår nollvision för arbetsplatsolyckor verklighet.

Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för oss och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre
Vi är en del av Nobia AB, Europas ledande köksspecialist. Detta gör det möjligt för oss att dra nytta av koncernens processer för hållbarhetsintegrering i företaget och verksamheten. Vårt koncerngemensamma policyramverk omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och styr och vägleder vårt sätt att arbeta.

Läs mer om Nobias hållbarhetsarbete här

Midtpunkt
Inneklimatmärkta
×

Inneklimatmärkta

Midtpunkt

En bra innemiljö är viktigt för att du ska trivas i ditt hem.

Annars ökar risken för huvudvärk, irriterade ögon och allergier hos både barn och vuxna – speciellt för de redan svaga. Vi på HTH arbetar aktivt med att förbättra din innemiljö. Därför är ett stort urval av HTH:s kök certifierade av Dansk Indeklima Märkning. 

Erhverv | HTH GO
Arbejdsmiljø
×

Arbejdsmiljø

Erhverv | HTH GO

Nobia Danmark arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i virksomhedens processer, produkter og ydelser såvel som at løbende effektivisere og dokumentere arbejdet med at forbedre disse.

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH