Du vill gärna vara tillsammans med ditt nye kök

En bra innemiljö är viktigt för att du ska trivas i ditt hem.

Annars ökar risken för huvudvärk, irriterade ögon och allergier hos både barn och vuxna – speciellt för de redan svaga. Vi på HTH arbetar aktivt med att förbättra din innemiljö. Därför har ett stort urval av HTH:s kök idag den danska inomhusklimatmärkningen.

Vad innebär Inneklimamärket?

Inneklimatmärket är en garanti för att alla material som vi använder i våra kök är testade för avgasning av en lång rad kända ämnen som ger luktirritation och irriterar slemhinnor. Testerna är utförda av oberoende experter i ett externt laboratorium.

”Dansk inneklimatmärkning” är en frivillig märkning för byggvaror, inventarier och möbler och administreras av det danska Teknologiska Institut. Märket kännetecknas av ett litet grönt hus med ett hagtornsblad inuti.

Inneklimatmärket är inte, som Svanenmärket, ett miljömärke. Det är istället ett märke som ställer krav på hur ett material som används reagerar, främst med avseende på vilka partiklar det avger inomhus. Därför kan du räkna med att det är bättre att omge sig med produkter som bär Inneklimatmärket.

Inneklimamärket

De rätta materialen

Vi på HTH har medvetet valt material som är optimalt hållbara och som innebär så lite miljöpåverkan som möjligt. Det ses bland annat på våra val av trävaror, lim och lacker. Genom att välja de rätta materialen får vi märka våra kök med Inneklimatmärket.

Men vi vill göra ännu mer. Därför strävar vi kontinuerligt efter att minimera och reducera HTHs externa miljö-påverkan. Bland annat försöker vi optimera material-utnyttjandet, fokusera på energiförbrukningen, uppmuntra medarbetarnas miljömedvetenhet och uteslutande använda trä från skogar som blir omplanterade till våra köks-, bad- och garderobsskåp.

Indeklima mærket | HTH
FSC | HTH Midtpunkt

Så kan du själv bigra till en bra innemiljö

Det finns många saker som du själv kan göra för att få en bra innemiljö. Du kan till exempel:

-Lufta regelbundet. Sätt gärna korsdrag fem till tio minuter, tre gånger om dagen.

- Utrusta kök och bad med ventilation som har mekanisk utsugning.

- Se till att snabbt reparera eventuella fukt- och vattenskador.

- Välj byggmaterial som inte avger skadliga substanser eller obehagliga lukter.

Prata med din köksexpert om inomhusklimat

HITTA DIN KÖKSDESIGN

Vad är viktigast för dig när du letar efter det rätta köket? Design, funktion, hållbarhet eller något helt annat?

Vad du än drömmer om kan du hitta i vårt breda utbud av köksmodeller.

Se alla våra köksmodeller

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH