Lagar och förordningar

Vi ser alltid till att lagar och regler följs i våra projekt. För din bekvämlighet har vi samlat de viktigaste lagarna och förordningarna här. Som boende kan du även läsa vilka möjligheter du har att få nya installationer som badrum och kök i din hyresfastighet.

Kollektiv förfoganderätt
Den kollektiva förfoganderätten gör det möjligt för bostadsavdelningen att besluta att vissa förbättringar kan utföras på begäran av enskilda hyresgäster och, i förekommande fall, i lediga bostäder och tillfälliga kök. I dessa fall finansierar avdelningen kostnaderna. Som boende kan du rösta för systemet med "kollektiv förfoganderätt" på kvartersmötet utan att själv få ett nytt kök om du inte vill ha det. När systemet har antagits är det frivilligt om du vill ha ett nytt kök. Det du röstar om är möjligheten att få det. Om du röstar mot systemet med "kollektiv förfoganderätt" kan du beröva din granne möjligheten att få ett kök.<br />Om den kollektiva förfoganderätten inte har antagits av bostadsrättsföreningen kan du köpa ett kök genom den individuella förfoganderätten.

Individuell förfoganderätt

Den individuella förfoganderätten gör det möjligt för hyresgäster i allmännyttiga bostäder att själva bestämma vad som behöver ändras. Här ser hyresgästen själv till att arbetet utförs och finansieras. Vill du finansiera ditt köksprojekt själv erbjuder HTH både helhetslösningar, där vi tar hand om allt, eller gör-det-själv-lösningar.
Få inspiration till ditt eget köksprojekt

Kollektiva förbättringar

Avdelningsmötet kan besluta om att förbättringarna ska genomföras i alla bostäder. I dessa fall är det avdelningen som finansierar utgiften.

Installationsrätt

Här har hyresgästen rätt att utföra vanliga installationer av vitvaror. Hyresgästen finansierar utgiften själv och ansvarar även för underhållet.

Kontakt

Hitta ditt företagscenter

HTH har återförsäljare och butiker över hela Sverige, så du kan enkelt komma i kontakt med oss.

Hitta ditt företagscenter