Hållbarhet

Betydande bidrag till den gröna omställningen

Som en av de största köksleverantörerna i norra Europa har HTH en unik möjlighet att ge ett betydande bidrag till den gröna omställningen. Det är en stor motivation och därför vill vi på HTH gärna genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att bidra till en mer hållbar värld. Samtidigt kan vi självklart hjälpa ditt projekt att leva upp till ett brett spektrum av internationellt erkända certifikat och standarder inom hållbarhet.

Hållbarhet

Minskningsmål i linje med ambitionerna i Parisavtalet

Inget företag kan bli hållbart över en natt. Däremot är det möjligt att sätta upp tydliga och ambitiösa mål och se till att de inte bara är tagna ur luften. HTH har gjort det genom att tillsammans med sina ägare gå med i Science Based Targets-initiativet. Det är ett FN-grundat system som gör det möjligt för företag att frivilligt åta sig att dokumentera att deras arbete med att minska växthusgaserna ligger i linje med målet från Parisavtalet om att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader.