Hållbarhet

Våra initiativ täcker hela leveranskedjan

Våra initiativ för ansvarsfull upphandling gör det möjligt för oss att analysera och förebygga risker i vår leveranskedja. För att minska hållbarhetsriskerna i leveranskedjan ber vi även våra leverantörer att kommunicera med sina relevanta underleverantörer. På så sätt säkerställer vi att våra initiativ täcker hela leveranskedjan och i slutändan att våra produkter uppfyller alla våra krav.