Hållbarhet

Allt vårt trä kommer från hållbart skogsbruk

Våra produkter består huvudsakligen av trä som är ett hållbart, återvinningsbart och motståndskraftigt material. Allt vårt trä kommer från hållbara källor, varav 97 % av källorna är certifierade. Vi arbetar för att öka denna andel ytterligare, så att 100 % av vårt trä är certifierat med t.ex. FSC.