HTH garanterar

HTH:s garantier täcker mer än de allmänna lagstadgade garantikraven. Detta är möjligt eftersom vi med egna fabriker, butiker, chaufförer och montörer kontrollerar hela processen från inredningsförslag till färdiginstallerade kök.

HTH uppfyller naturligtvis alla de lagstadgade garantierna och efterlever alltid gällande köplag inklusive den 3-åriga reklamationsrätten.

25 års funktionsgaranti

HTH ger en utvidgad garanti, i vilket vi ger 25 års funktionsgaranti på alla vitala delar såsom gångjärn, rullister och rullskenor för lådor etc. På vitvaror och övrigt följer vi producentens garantibestämmelser.

Servicegaranti

Skulle något fattas eller vara skadat vid leverans, garanterar HTH:s servicesystem en snabb och effektiv reparation.

Kompletteringsgaranti

Om en modell utgår garanterar HTH fortsatt komplettering i upp till 2 år.

Leveransgaranti

Den vecka då köket ska levereras får du ett exakt leveransdatum.

Miljögaranti

Alla HTH:s kök är certifierade enligt det danska inomhusklimatmärket. Det är din garanti för att köket är testat för emissioner och luktavgivning från en rad olika ämnen.