Vi ska stå tillsammans
– på avstånd

Vi tar situationen på allvar och följer regeringens riktlinjer för att göra det säkert för dig att besöka HTH.

HTH Corona-uppdatering

Vi tar situationen med Covid-19 på allvar

Vi följer utvecklingen noga och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa dig och våra kollegors säkerhet och hälsa.

 

I alla butiker har vi infört ytterligare hygienåtgärder. Vi tvättar händerna och använder handsprit mellan varje kundmöte.

 

Städningen av butikerna har intensifierats. Vi rengör de ytor som många människor dagligen berör, bland annat dörrhandtag.

 

Vi håller inte möten med många deltagare och minimerar social kontakt.

 

Kollegor med sjukdomstecken är inte på plats i våra butiker. Vi hoppas att du tar samma ansvar och avbokar möten vid minsta symptompå sjukdom.

 

Vi ser fram emot att träffa dig i din lokala HTH-butik.