Ansvarsfull upphandling

Ansvarsfull upphandling

Goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att uppfylla våra krav på ansvarsfull tillverkning och hållbarhet. Därför arbetar vi ständigt för att skapa ett öppet och effektivt samarbete med våra leverantörer.

Vi arbetar strukturerat med våra leverantörer

Vi köper in centralt för att kunna arbeta strukturerat med att fastställa krav, övervaka och utveckla våra leverantörers arbete. Alla våra material och komponenter är noggrant specificerade, och leverantörerna bedöms, inspekteras och utvärderas i enlighet med deras riktlinjer. Dessutom finns 99 % av våra direkta materialleverantörer i Europa, och resten finns i Asien. Globala leverantörskedjor kan medföra risker som vi aktivt arbetar för att förebygga. Det innebär att vi rapporterar vårt arbete och våra resultat årligen i enlighet med konventioner, lagstiftning och andra förpliktande avtal.

Leverantörerna måste leva upp till vår uppförandekod

För att säkerställa ansvarsfull upphandling har vi infört en uppförandekod för leverantörer. Den reglerar och definierar HTH:s krav på leverantörer när det gäller arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn. Baserat på faktorer som produktionsland, produktionsprocess, produkttyp och material bedömer vi risken för överträdelser och hur ofta vi behöver göra kontrollbesök. Koden stöds av löpande riskanalys, redogörelse och utvärdering samt en anonym kanal för rapportering av överträdelser

Våra initiativ täcker hela distributionskedjan

Våra initiativ för ansvarsfull upphandling gör det möjligt för oss att analysera och förebygga risker i vår leveranskedja. För att minska hållbarhetsriskerna i leveranskedjan ber vi även våra leverantörer att kommunicera med sina relevanta underleverantörer. På så sätt säkerställer vi att våra initiativ täcker hela leveranskedjan och i slutändan att våra produkter uppfyller alla våra krav.

Våra åtgärdsområden

HTH arbetar med hållbarhet inom fem åtgärdsområden, som vart och ett rymmer ett antal av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Skov

Hållbarhet

Bæredygtighed

Klimatinitiativ som håller

Bæredygtighed

Miljömedvetna och cirkulära material

Bæredygtighed

Hållbar företagskultur

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH