Certifikat

Certifikat och
dokumentation

Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda professionell hjälp med allt från hållbar certifiering till deklarationer för byggmaterial och annan dokumentation. Vi har också ingående kunskaper om det brett använda DGNB-certifikatet, så att vi kan bidra till att få certifieringar inom områden som material, underhåll och inomhusluftkvalitet.

Walk-in-closet | HTH
Skov Nordic Creation | HTH

Certifikat och standarder garanterar hållbarhet

Nedan kan du se vilka hållbara certifikat och
standarder våra produkter lever upp till, och vilka vi kan
bidra positivt till att få certifiering inom.

Svanenmärket

Svanenmärket är en nordisk miljömärkning som ställer krav på hela produktens livscykel. Vi erbjuder flera Svanenmärkta produkter och kan även hjälpa dig att leva upp till Svanenmärkets kriterier för byggande.

BVD

En byggvarudeklaration (BVD) innehåller detaljerad information om en byggprodukt och hur produkten påverkar miljön i olika skeden av dess livscykel. Vi kan hjälpa ditt projekt med den information om våra produkter som måste ingå i en byggvarudeklaration.

LEED

LEED är ett internationellt erkänt certifikat för hållbara byggnader som täcker alla faser av en byggnads livscykel. Vi kan hjälpa dig att uppfylla LEED-certifieringskriterierna.

Inomhusklimatmärket

Inomhusklimatmärket är ett danskt märkningssystem för god inomhusluftkvalitet. Vi kan erbjuda ett stort urval av kök som bär inomhusklimatmärkningen.

Indoor Air Comfort Gold

Våra skåpstommar och skåpdörrar bär IAC Gold, vilket är ett internationellt märkningssystem för god inomhusluftkvalitet, där Gold är den högsta standarden. IAC Gold bidrar positivt till att erhålla ett antal certifikat inom hållbart byggande.

Allt vårt trä kommer från hållbart skogsbruk

Våra produkter består huvudsakligen av trä, vilket är ett hållbart, återvinningsbart och slitstarkt material. Allt vårt trä kommer från hållbara källor, och 97 % av källorna är certifierade. Vi arbetar för att öka denna andel ytterligare, så att 100 % av vårt virke är certifierat med exempelvis FSC.

Vi minimerar
förpackningar och avfall

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial som fossil plast. Dessutom arbetar vi även för att minska mängden avfall från vår produktion och göra våra flöden mer cirkulära. Det innebär att redan i dag kan cirka 63 % av vårt restträ och 73 % av övrigt avfall användas till nya produkter.

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH