Delever

Varför välja HTH som inventarieleverantör?

HTH har många års erfarenhet av att leverera till byggprojekt och vi fokuserar på att allt ska ske så friktionsfritt som möjligt

– och i tid! Vi ser till att vår leverans passar in i er byggprocess och inte tvärtom. Vi bygger upp en yrkesmässig relation så att våra konsulter känner till era arbetsrutiner. Vi tror på att en bra relation ger bra resultat.

Erfarna konsulter med fast anknytning

Ni träffar bara erfarna konsulter som är fast knutna till er och som är er trygghet för en problemfri inventarieprocess.

Våra konsulter känner era byggledare och montörer så att byggprocessen flyter på utan problem.

Anbudsunderlag av hög kvalitet

Anbudsunderlag från HTH håller hög kvalitet så att onödiga diskussioner med byggherrar och leverantörer minimeras. Dessutom reduceras risken för förlustbringande projekt.

Vi ombesörjer hela leveransen av inventarier

HTH erbjuder kompletta inventarier i form av kök, badrum, garderob, tvättstuga, skjutdörrar och vitvaror och vanligtvis kommer allt med samma leverans.

Garanti och anbudsregler

HTH kan ställa byggarantier som garanterar färdigställandet av ditt projekt.

Leverans i tid

Vi vet att det är avgörande för er att leveransen kommer fram i tid. Därför levereras våra produkter med HTH:s egna lastbilar vilket är din trygghet för att leveranstiden hålls.

Bra service till era kunder

Vi träffar era kunder och kartlägger deras önskemål och behov. Vi kan erbjuda en lång rad tillval som gör deras kök till just vad de drömmer om. Om exklusiv inredning önskas kan konsulterna kombinera lösningen med unoform®-produkter.