Pressalit

Det ergonomiska köket

Rum för olikheter

Vi tillbringar mer tid i köket än någonsin. Köket utgör inte bara bakgrunden till vår kulinariska utveckling utan är även ett socialt viktigt rum. Därför ska det finnas plats för både arbete,hemtrevnad och samvaro samtidigt som inredningen ska anpassas efter människors olika behov.

På vårdhem och institutioner ska köket ofta anpassas till flera användare med vitt skilda önskemål och förutsättningar. Kanske ska lösningen skräddarsys till en förskola? Kanske måste man ta ergonomisk hänsyn till rullstolsbundna personer samtidigt som personalen har krav på säkerhet och arbetsmiljö.

Flexibla lösningar

Vi på HTH fokuserar på att ta fram flexibla lösningar som tillgodoser flera behov i en samlad lösning. De lösningarna kräver inte enbart insikt och kunskap i användarens situation, preferenser och varnor utan även i rummets möjligheter och begränsningar.

Vi kan hjälpa dig att förvandla insikten till en konkret lösningen och vi har ett brett sortiment av skåp och bänkskivor med höj/sänkfunktion. Våra konsulter är alltid redo för ett samtal om hur ni skapar de bäst ergonomiska förhållandena.

Goda råd

I vårt arbete med specialanpassade kök samarbetar vi med Pressalit Care som är specialister inom kök och bad för hälsovårdsbranschen.

Du kan läsa mer om erqonomiska lösningar i Pressalit Cares köksguide här