Hållbarhet

Hållbarhet

Som en av de största köksleverantörerna i norra Europa har HTH en unik möjlighet att ge ett betydande bidrag till den gröna omställningen. Det är en stor motivation och därför vill vi på HTH gärna genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att bidra till en mer hållbar värld. Samtidigt kan vi självklart hjälpa ditt projekt att leva upp till ett brett spektrum av internationellt erkända certifikat och standarder inom hållbarhet.

Våra åtgärdsområden

HTH arbeider med bærekraft innenfor flere innsatsområder, som hver for seg rommer en rekke av FNs 17 bærekraftsmål.

Bæredygtighed

Klimatinitiativ som håller

Bæredygtighed

Miljömedvetna och cirkulära material

Bæredygtighed

Hållbar företagskultur

Minskningsmål i linje med ambitionerna i Parisavtalet

Inget företag kan bli hållbart över en natt. Däremot är det möjligt att sätta upp tydliga och ambitiösa mål och se till att de inte bara är tagna ur luften. HTH har gjort det genom att tillsammans med sina ägare gå med i Science Based Targets-initiativet. Det är ett FN-grundat system som gör det möjligt för företag att frivilligt åta sig att dokumentera att deras arbete med att minska växthusgaserna ligger i linje med målet från Parisavtalet om att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader.

Vi arbetar inte ensamma för en hållbar framtid, utan i samarbete med våra ägare Nobia som, som en av Europas största kökskoncerner, har värdefull expertis och resurser för att påskynda den gröna omställningen.

Våra åtgärdsområden

HTH arbeider med bærekraft innenfor flere innsatsområder, som hver for seg rommer en rekke av FNs 17 bærekraftsmål.

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarsfull upphandling

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

Vi arbetar inte ensamma för en hållbar framtid...

Utan i samarbete med våra ägare Nobia som, som en av Europas största kökskoncerner, har värdefull expertis och resurser för att påskynda den gröna omställningen.

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH