Hållbarhet

Hållbarhet

Som en av de största köksleverantörerna i Nordeuropa har HTH en unik möjlighet att ge ett betydande bidrag till den gröna omställningen. Det är en stark motivation, och därför är vi på HTH fast beslutna att arbeta för att åstadkomma den nödvändiga förändring som krävs för att bidra till en mer hållbar framtid.

Våra åtgärdsområden

HTH arbetar med hållbarhet inom fem åtgärdsområden, som vart och ett rymmer ett antal av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Bæredygtighed

Klimatinitiativ som håller

Bæredygtighed

Miljömedvetna och cirkulära material

Bæredygtighed

Hållbar företagskultur

Bæredygtighed

Vi stöder en hållbar livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarsfull upphandling

Bæredygtighed

FSC- och inomhusklimatmärkning

Minskningsmål i linje med ambitionerna i Parisavtalet

Inget företag kan bli hållbart över en natt. Däremot är det möjligt att sätta upp tydliga och ambitiösa mål och se till att de inte bara är tagna ur luften. HTH har gjort det genom att tillsammans med sina ägare gå med i Science Based Targets-initiativet. Det är ett FN-grundat system som gör det möjligt för företag att frivilligt åta sig att dokumentera att deras arbete med att minska växthusgaserna ligger i linje med målet från Parisavtalet om att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader.

Vi arbetar inte ensamma för en hållbar framtid, utan i samarbete med våra ägare Nobia som, som en av Europas största kökskoncerner, har värdefull expertis och resurser för att påskynda den gröna omställningen.

Vi arbetar inte ensamma för en hållbar framtid...

Utan i samarbete med våra ägare Nobia som, som en av Europas största kökskoncerner, har värdefull expertis och resurser för att påskynda den gröna omställningen.

PÅ HTH ÄR VI DEDIKERADE TILL KÖKSKÄRLEK SOM HÅLLER

Välkommen till HTH